NÁVRH PROUDU NA OSVOJENÍ DITĚTE PARTNERA / PARTNERKY

 

O čem je návrh PROUDu?
Návrh umožní, aby si partnerka či partner osvojili dítě své partnerky či svého partnera v případech, kdy má dítě právně pouze jednoho rodiče (pouze jeden rodič je uveden v rodném listu dítěte) nebo kdy druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte partnera / partnerky.

Jaký dopad bude osvojení mít?
Druhý rodič-osvojitel dítěte se stane rodičem dítěte se všemi právy a povinnostmi plynoucími pro rodiče z rodinného práva, jako je právo a povinnost podílet se na výchově dítěte, právo zastupovat dítě, vyživovací povinnost apod.

Bude osvojení umožněno pouze u registrovaných partnerů?
ANO. Partneři budou moci osvojit dítě svého partnera / partnerky pouze pokud budou mít uzavřeno registrované partnerství.

Kdy bude návrh schválen?
PROUD v současné době komunikuje s jednotlivými zákonodárci a snaží se pro návrh získat co nejširší podporu. Návrh bude předložen v červnu či červenci buď skupinu zákonodárců jako poslanecká iniciativa nebo jako vládní návrh podaný ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem.

Návrh byl předložen skupinou poslanců a poslankyň napříč politickým spektrem v srpnu 2014. Mezi předkladatele patří Radka Maxová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny, Jaroslava Jermanová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a další. Předložením začal legislativní proces projednávání v parlamentu, který bude trvat několik měsíců.

Kampaň „Různé rodiny, stejná práva“
Součástí našich aktivit je také kampaň „Různé rodiny, stejná práva“. Oslovili jsme řadu známých osobností, aby se do kampaně zapojili. Vznikla tak série fotografií, kde jednotlivé známé osobnosti ať už se světa showbyznysu, ekonomiky nebo politiky, sdělují, proč tuto novelu zákona podporují. Jsme rádi, že mezi osobnostmi je např. Marta Kubišová, Helena Třeštíková nebo Stanislav Polčák.

Původní web občanského sdružení Stejná rodina najdete na adrese www.stejnarodina.cz/archiv/